Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2019

Manažment školy v praxi č. 10

Kategória: Aktuality

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej...

O odpisy z registra trestov budú môcť učitelia požiadať elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: domov.sme.sk

Učitelia nebudú musieť kvôli odpisom z registra trestov, ktoré potrebujú na preukázanie svojej bezúhonnosti, chodiť po úradoch.

Zimný čas

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Biologický rytmus organizmus sa posunu času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne  vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu.

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedago...

V celoživotnom vzdelávaní zaostávame za európskym trendom

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Celoživotné vzdelávanie je dôležitým nástrojom adaptácie na zmeny trhu práce, vyvolané napríklad novými technológiami. V krajinách ako Švédsko, Fínsko či Dánsko sa vzdeláva až štvrtina ľudí vo veku 25-64 rokov. V piatich krajinách, vrátane Slovens...

Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi,sk

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 338/2019 Z.z.

Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí

Kategória: Aktuality

 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zisťoval v reprezentatívnom prieskume, akú formu absolvovali Slováci a Slovenky v ostatných 12 mesiacoch.

17. novembra 2019 si pripomenieme okrúhle výročie Nežnej revolúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra ‘89 sú Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi. 

Zmena dovolenky v Zákonníku práce

Kategória: Aktuality

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá upravila dovolenku pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a učiteľov vysokých škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Novela nemení nič na rozsahu poskytovanej d...

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Začiatkom roka 2020 vyhlási MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá budú mať možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokum...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk