Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2019

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený v 3. čí...

Pravidlá cestovania s deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deťom do dvoch rokov veku lekári neodporúčajú cestovať do exotických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 

Koniec školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci škôl, školských zariadení a ich zriaďovatelia,

Nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní - Úroveň SKKR/EKR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Vysvedčenia 4. a 9. ročníka treba tlačiť s EQF kódom. Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sú s uvedením úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca(SKKR /EKR) zverejnené na webovom sídle MŠVVVaŠ SR: http://www.minedu...

Prehľad zvyšovania platov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poslanci Národnej rady SR schválili poslaneckú novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá prinesie zvýšenie platov začínajúcim učiteľom už od 1. septembra 2019. 

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas š...

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských potrieb

Kategória: Aktuality

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Kategória: Aktuality

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké...

ÚVZ SR: Soľ áno, ale málo

Kategória: Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do materských škôl všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov