Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2019

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený v 3. čítaní. 

Pravidlá cestovania s deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deťom do dvoch rokov veku lekári neodporúčajú cestovať do exotických krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt s exotickými mikroorganizmami, jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 

Koniec školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci škôl, školských zariadení a ich zriaďovatelia,

Prehľad zvyšovania platov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poslanci Národnej rady SR schválili poslaneckú novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá prinesie zvýšenie platov začínajúcim učiteľom už od 1. septembra 2019. 

Nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní - Úroveň SKKR/EKR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Vysvedčenia 4. a 9. ročníka treba tlačiť s EQF kódom. Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sú s uvedením úrovne Slovenského kvalifikačného rámca/Európskeho kvalifikačného rámca(SKKR /EKR) zverejnené na webovom sídle MŠVVVaŠ SR: http://www.minedu.sk/prehlad-kvalifikacii-v-skkr/.

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas štúdia vie využiť v praxi.

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských potrieb

Kategória: Aktuality

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl dostanú 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Kategória: Aktuality

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v 3. ročníku.

ÚVZ SR: Soľ áno, ale málo

Kategória: Aktuality

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil informačný leták  o rizikách nadmerného príjmu soli a o nezdravých potravinách, ktorý v týchto dňoch distribuujú do materských škôl všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. 

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. 

Opatrenie o sumách stravného

Kategória: Materské školy

Opatrenie o sumách stravného vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 176/2019 Z.z. Účinnosť opatrenia je od 1. júla 2019.

Stravovacie návyky a správanie školákov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Konzumácia ovocia a zeleniny rastie, naopak, sladené  a energetické nápoje pijú školáci menej – aj tieto zistenia vyplývajú z národnej správy, ktorú dnes predstavilo verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a kanceláriou WHO v Bratislave. 

3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Zuzana Čaputová zložila do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenskej prezidentky. 

Vláda rokuje o zvýšení finančného ocenenia všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nachádza na rokovaní vlády. Týka sa zvýšenia finančného ocenenia všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.

Pieskoviská - povinnosti prevádzkovateľov

Kategória: Aktuality

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli počas celej sezóny bezpečne hrať. 

Voľné miesta na stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Časť stredných škôl nezaplnila v prvom kole prijímacieho konania svoje naplánované kapacity a hlási tak voľné miesta. Na tie sa môžu prihlásiť neúspešní uchádzači z prvého kola. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18. júna 2019.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk