Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na školský podporný tím v školskom roku 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady členov školského podporného tímu na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v súlade s § 4e ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok.

Pracovné úväzky financované zo štátneho rozpočtu boli vypočítané v súlade s Metodikou k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025 a disponibilných zdrojov na daný účel.

ŠPT od 1.9.2024 (NP POP 3 a Paušál zo ŠR)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-podporny-tim-spt-podporne-opatrenie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov