Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2017

12/2017

Depresia - dôsledok enormnej záťaže v školstve

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (2.) Učiteľ a učiteľské povolanie, takmer na všetkých stupňoch nášho školstva, predstavuje v poslednom období široko diskutovanú tému. Učiteľ by...

Osobnosť vychovávateľa v školskom klube detí

PaedDr. Simona Sámelová, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Osobnosť patrí v súčasnosti k frekventovane diskutovaným pojmom u laickej aj odbornej verejnosti. V bežnom živote sa daným pojmom označuje niekto významný, slávny, známy, čo však nie je adekvátne o...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk