Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2015

4/2015

Národné kurikulum predškolského vzdelávania a limity jeho detailnosti

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. Dr. Marek Tesár, PhD.

Podobu vzdelávacích programov pre regionálne školstvo, ako ich poznáme na Slovensku dnes, predurčil školský zákon z roku 2008, deklarujúc tak zásadnú reformu školského vzdelávania. Práve tento záko...

Riaditeľ by mal mať jasné vízie a nemal by byť „sám vojak v poli“

Zo seriálu: Rozhovory

Peter Halák - Je manažérom a riaditeľom školy Félix v Bratislave, ktorá vznikla ako elokované pracovisko pri Súkromnej základnej škole u Filipa (Banská Bystrica). Stojí pri zrode množstva projektov...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk