Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2017

Grantový program Opora

Kategória: Výzvy

Opora, grantový program Nadácie SPP je určený primárne na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Adresovaný je poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami. Termín uzávierky je 12. ...

workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film

Kategória: Výzvy

ŠPÚ v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016, je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stred...

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Kategória: Výzvy

Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročn...

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, je do 15.5.2017 (health.go...

Obce bližšie k vám 2017

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu v...

Fotosúťaž na tému “Rozmanitosť a integrácia očami mládeže”

Kategória: Výzvy

Fotosúťaž je súčasťou mládežníckeho fóra: “Zobrazenie utečencov a migrantov v médiách v juhovýchodnej a v strednej Európe”, cieľom ktorého je reflektovať mediálne zobrazenie utečeneckej krízy v týchto regiónoch a tiež poukázať na to, do akej miery...

Projekt EURO Študent - Stredoškolská študentská únia Slovenska

Kategória: Výzvy

Stredoškolská študentská únia Slovenska vyhlasuje druhý ročník Projektu EURO Študent. Prijekt sa uskutoční v termíne 23. – 26. marca 2017 v areáli Školy v prírode Huty.

Cena - Generácia 3.0

Kategória: Výzvy

Cieľom programu Generácia 3.0 je mobilizovať progresívnych pedagógov, vytvoriť bohatú ponuku inšpirácií, vytvoriť záujem o skvalitnenie vzdelávania v spoločnosti, navrhovať štátu overené postupy pre dosiahnutie zmeny vzdelávania. Nadácia Pontis oc...

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev