Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2017

Grantový program Opora

Kategória: Výzvy

Opora, grantový program Nadácie SPP je určený primárne na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Adresovaný je poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami. Termín uzávierky je 12. apríl 2017, na prihlásenie projektu je nutné použiť online formulár.

workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film

Kategória: Výzvy

ŠPÚ v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016, je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom (statpedu.sk).

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Kategória: Výzvy

Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky. Termín odovzdania súťažných prác spolu s prihláškou je 28. apríl 2017 (statpedu.sk).

Obce bližšie k vám 2017

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmii. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 12. 4. 2017, 13:00 hod. (mladez.sk).

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, je do 15.5.2017 (health.gov.sk).

Fotosúťaž na tému “Rozmanitosť a integrácia očami mládeže”

Kategória: Výzvy

Fotosúťaž je súčasťou mládežníckeho fóra: “Zobrazenie utečencov a migrantov v médiách v juhovýchodnej a v strednej Európe”, cieľom ktorého je reflektovať mediálne zobrazenie utečeneckej krízy v týchto regiónoch a tiež poukázať na to, do akej miery prispeli resp. uškodili podpore rozmanitosti. Projekt organizuje Mladiinfo International, spoločne s partnermi projektu, fond Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) a Vyšehradský fond (Visegrad Fund). Fórum sa bude sa konať v Skopje, od 30. marca do 1. apríla 2017 (mladiinfo.sk).

Projekt EURO Študent - Stredoškolská študentská únia Slovenska

Kategória: Výzvy

Stredoškolská študentská únia Slovenska vyhlasuje druhý ročník Projektu EURO Študent. Prijekt sa uskutoční v termíne 23. – 26. marca 2017 v areáli Školy v prírode Huty.

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie 2

Kategória: Výzvy

Z grantu je možné financovať tvorbu literatúry pre deti a mládež a preklady. Peniaze možno získať aj na výskum, publikačnú a prekladateľskú činnosť na diela z oblasti umenia a medzinárodné prezentácie. Výzva je otvorená do 3. 4. 2017 (fpu.sk).

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie

Kategória: Výzvy

Z grantu je možné financovať umeleckú tvorbu v oblasti divadiel, tanečného umenia, tvorby a šírenia hudobných diel,  vizuálneho umenia, tvorby a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry a v oblasti knižníc. Príspevky sa poskytujú vo forme dotácií alebo štipendia. Uzavretie výzvy 15. 3. 2017 (fpu.sk).

Cena - Generácia 3.0

Kategória: Výzvy

Cieľom programu Generácia 3.0 je mobilizovať progresívnych pedagógov, vytvoriť bohatú ponuku inšpirácií, vytvoriť záujem o skvalitnenie vzdelávania v spoločnosti, navrhovať štátu overené postupy pre dosiahnutie zmeny vzdelávania. Nadácia Pontis ocení vybrané projekty spoločensky i finančne. Uzávierka prijímania nominácií - 16. marec 2017 (nadaciapontis.sk).

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Uzávierka výzvy je 15. 3. 2017 (codetipotrebuju.sk).

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2017

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje od 2.3. do 20.3.2017 otvorenú grantovú schému pre Nádejs podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať o grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením (nadaciavub.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk