Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, je do 15.5.2017 (health.gov.sk).

Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku, a to:

  • jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami,
  • jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa,
  • jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné).

Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka).

Originál žiadosti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev