Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2017

Výzva na predloženie žiadostí - dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Konečný termín na predloženie žiadostí  je 29. september 2017 do 14.00 h. (minedu.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Dôkazy o mladých

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Dôkazy o mladých. Výzva je zameraná na vypracovanie prieskumu v dvoch oblastiach. Žiadosti je možné predkladať do 2. augusta 2017 (minedu.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých - 1. fáza. Výzva je zameraná na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej úrovni založenej na dôkazoch. Žiadosti je možné predkladať do 4. augusta 2017 (minedu.sk).

Výzva - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Uzávierka je 14. auugusta 2017 (minv.sk).

Zelená pre zelené nápady

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Prostredníctvom rôznych nových nápadov ide o výzvu aj pre výskum a prax. Aktuálne môžu o zaujímavých ekologických riešeniach hovoriť inovátori aj podnikatelia spoločne na Green Summer School.

Dôstojný život pre všetkých - fotografická súťaž

Kategória: Výzvy

Súťažné fotografie a textové príspevky majú vypovedať o nerovnostiach v súčasnom svete, o nerovných vzťahoch v ňom a o ich príčinách. Ale rovnako tak aj o snahe zmeniť ho na spravodlivejšie miesto pre všetkých. Súťažné príspevky, nie staršie ako 3 roky, môžete posielať do 15. septembra 2017 (media4dev.mvro.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk