Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2017

Výzva na predloženie žiadostí - dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výs...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Dôkazy o mladých

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Dôkazy o mladých. Výzva je zameraná na vypracovanie prieskumu v dvoch oblastiach. Žiadosti je možné predkladať do 2. augusta 2017 ...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých - 1. fáza. Výzva je zameraná na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej úr...

Výzva - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne ...

Zelená pre zelené nápady

Kategória: Výzvy

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Prostredníctvom rôznych nových nápadov ide o výzvu aj pre výskum a prax. Aktuálne môžu o zaujímavých ekologických riešeniach hovoriť inovátori aj podnikate...

Dôstojný život pre všetkých - fotografická súťaž

Kategória: Výzvy

Súťažné fotografie a textové príspevky majú vypovedať o nerovnostiach v súčasnom svete, o nerovných vzťahoch v ňom a o ich príčinách. Ale rovnako tak aj o snahe zmeniť ho na spravodlivejšie miesto pre všetkých. Súťažné príspevky, nie staršie ako 3...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev