Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Uzávierka je 14. auugusta 2017 (minv.sk).

Minimálna výška dotácie: 1000 eur

Oprávnení žiadatelia:

  • a) občianske združenia,
  • b) nadácie,
  • c) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • d) obci,
  • e) vyššiemu územnému celku,
  • f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
  • g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému, 

 I. AKTIVITY PODPOROVANÉ V RÁMCI VÝZVY (na účely podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.)

1. Podpora zabezpečenia technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania, projektová

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev