Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2015  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2015

Zelené oázy - 10. ročník grantového programu

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft vyhlasuje 10. ročník grantového programu Zelené oázy. Cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami.  Prihlásiť projekt a získať finančný grant možno od 22. októbra do 7. decembra 2015. Do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce (oazy.sk)

Web Rangers - program pre online nadšencov od Google

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Google uvádza na Slovensku prvý ročník Web Rangers, programu pre online nadšencov vo veku 13 až 16 rokov. Prioritou zákaldných a stredných škôl je okrem vzdelávania aj zaisťovanie bezpečnosti svojich žiakov. Cieľom projektu Web Rangers je podpora trvalého znižovania výskytu rizikových foriem súvisiacich s nevhodným správaním sa na internete prostredníctvom všeobecnej primárnej prevencie. Uzávierka prihlášok je 8. novembra 2015 (webrangers.sk).

Grantový program "Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!" - AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis

Kategória: Výzvy

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“,ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy, výskumu či umenia. Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Termín uzávierky je 2. november 2015 (axafond.sk)

Nadácia VÚB - Škola nás baví - Zamestnanecká grantová schéma 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB podporí cca 23 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február – august 2016. Uzávierka odosielania žiadostí o grant je 23. novembra2015 (nadaciavub.sk).

Veda netradične - interaktívna výstava o vede a technike

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2015 v priestoroch Centra vedy, v čase od 9.00 do 18.00 hod. interaktívna výstava o vede a technike. Obsahom výstavy bude množstvo zaujímavých exponátov a exhibícií zo sveta vedy a techniky (tyzdenvedy.sk).

Zachovanie kultúrnych hodnôt - Reiffeisen Bank

Kategória: Výzvy

Raiffeisen Bank podporí vybrané projekty na zachovanie kultúrnych hodnôt. Prihlasovanie projektov bude trvať od 1. 10. do 30. 11. 2015. O finančný príspevok môžu žiadať aj materské, základné a stredné školy. Rovnako o príspevok môžu žiadať hudobné a tanečné krúžky pri základných školách alebo základných umeleckých školách, centrách voľného času či mestských alebo miestnych kultúrnych organizáciách, hudobné a tanečné telesá, spolky, kluby či skupiny, neziskové organizácie, mesto/obec (raiffeisen.sk).

Súťaž Európska značka pre jazyky - výzva na predkladanie prihlášok

Kategória: Výzvy

SAAIC - Národná agentúra Programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015 z Iniciatívy Európskej komisie pre inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania vyhlasuje Výzvu 2015 na predkladanie prihlášok. Hlavným cieĺom súťaže je zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania, podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe (erasmusplus.sk).

Inspired By The Memory

Kategória: Výzvy

Organizácia Človek v ohrození ponúka medzinárodný projekt pre stredoškolákov, v ktorom si päť tímov zo Slovenska vyskúša natočiť film o druhej svetovej vojne. V rámci projektu je zarhnutých niekoľko workshopov v Poľsku a Česku a nakoniec aj poľský filmový festival na jar budúceho roku. Ak vás zaujíma história okolo druhej svetovej vojny a chcete sa naučiť točiť filmy, nájdite si tím stredoškolákov a prihláste sa do 18. 10. 2015 (prestredoskolakov.sk).

DobraKrajina.sk - prihlásiť sa možno do 31. 10. 2015

Kategória: Výzvy

Dobrá krajina v priebehu októbra prijíma nové projekty, z ktorých bude v novembri vyberať so Správnou radou tie, ktoré sa stanú časťou Dobrej krajiny od januára 2016. Stačí prihlásiť projekt, ktorý chcete realizovať s finančnou podporou darcov,do 31.10.2015 na www.darca.sk.

Rodiny s deťmi s poruchou sluchu sa môžu prihlásiť do programu Mobilný pedagóg

Kategória: Výzvy

Rodiny s deťmi s poruchou sluchu (do 4 rokov veku dieťaťa) sa môžu prihlásiť do programu Mobilný pedagóg do 31. októbra. Od februára do novembra budúceho roku bude 11 špeciálnych pedagogičiek navštevovať vybrané rodiny po celom Slovensku, aby pomohli rodičom čo najlepšie rozvíjať schopnosti svojho dieťaťa. Cieľom programu je, aby sa rodiny aj vďaka špeciálnym pedagógom neskôr naučili rozvíjať svoje dieťa aj bez podpory odborníka. Program podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis nadaciapontis.sk).

Áno, dá sa to - konferencia

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis organizuje dňa 21. októbra 2015 neformálnu konferenciu v Bratislave, ktorá je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce. Podujatie je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií. Účasť na konferencii je bezplatná. Prihlášku treba vyplniť do 14. 10. 2015 (ekopolis.sk).

„T“ for all, all for „T“

Kategória: Výzvy

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt (karpatskanadacia.sk)

Secondary School Scholarship Program 2016/2017

Kategória: Výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 23. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii (osf.sk)

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Kategória: Výzvy

Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Projektové aktivity budú financované z ERDF do výšky 85 % oprávnených nákladov.

Termín registrácie do súťaže English One predĺžený do 4. 10. 2015

Kategória: Výzvy

Súťaž EnglishOne je určená všetkým učiteľom, ktorí sú zapojení do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”, resp. EnglishOne, a ich žiakom. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je prihlásenie formou on-line registračného formulára najneskôr do 4. 10. 2015.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk