Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2017

Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne 2017

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska s poisťovňou Kooperativa prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporia projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. O podporu môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska, a to až do 10. októbra 2017 (mladez.sk)

Vĺčatá pre učiteľov: Prihláste svoju školu na bezplatnú prednášku o využití edukačných hier vo vyučovacom procese

Kategória: Výzvy

V spolupráci s Nadáciou Orange sa ponúkajú Vĺčatá bezplatné prednášky, diskusie alebo workshopy pre školy. Všeobecná časť prednášok je určená všetkým učiteľom, konkrétne témy ako programovanie, história a ďalšie sú určené najmä učiteľom 2. stupňa ZŠ a učiteľom SŠ podľa ich špecializácie (vlcata.sk).

Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. Uzávierka prijímania žiadostí: 19. október 2017 (nds.sk).

Nadácia Volkswagen – Vedomostné ostrovy

Kategória: Výzvy

V novom školskom roku štartuje Nadácia volkswagen projekt – Vedomostné ostrovy. Ide o interaktívny kiosk, z ktorého budú môcť nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Uzávierka prijímania žiadostí je 16. októbra 2017 (nadacia-volkswagen.sk).

Témy neformálneho vzdelávania v Iuvente

Kategória: Výzvy

Iuventa v spolupráci s Odborom práce s mládežou pripravila v rámci neformálneho vzdelávania 9 školení. Väčšina z nich bude realizovaná v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax (iuventa.sk).

Projekt EURO Študent

Kategória: Výzvy

Druhý ročník Projektu EURO Študent sa uskutoční v dňoch 23. až 26. marec 2017 v Škole v prírode Huty. Študenti majú možnosť naučiť sa niečo nové nielen o legislatíve EÚ a jej inštitúciách, ale hlavne o príležitostiach, ktoré  študentom z Únie ponúka (FB evente).

V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Kategória: Výzvy

Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pozýva základné školy do diskusie o potravinách. Podujatie sa uskutoční od 16. októbra do 20. októbra 2017. Organizátori pripravili súťažno-vzdelávaciu aktivitu, literárnu súťaž a výtvarnú súťaž (opotravinach.sk).

Deň Milana Rastislava Štefánika v školských knižniciach

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogiccká knižnica vyhlasuje 13. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa uskutoční dňa 23. októbra 2017. Termín vyplnenia prihlášky do 18. októbra (spgk.sk).

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund otvára aj v školskom roku 2017/2018 nové kolo Štipendijného programu pre rómskych študentov stredných škôl. Uzávierka je 6. októbra 2017.

Nebuď otrok drog 4

Kategória: Výzvy

Tlačová agentúra SR s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou. Súťaž je určená žiakom a študentom základných a stredných škôl. Termín zasielania súťažných prác je do 10. 11. 2017 (nebudotrogdrog.sk). 

5. ročník Grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera. Uzávierka je do 12. októbra 2017 (nds.sk).

Výzva k 3. predkladaciemu termínu - Erasmus + pre oblasť mládeže,

Kategória: Výzvy

4. október je tretím a zároveň posledným predkladacím termínom žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017.

Komunitné granty - Nadácia VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB otvára grantový program Komunitné granty podnázvom – „80 000 eur pre komunity, kde to žije“.  Uzávierka je 30. september 2017 (nadaciavub.sk).

Výzva „V základnej škole úspešnejší" je stále otvorená – nové termíny infoseminárov

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve V základnej škole úspešnejší (27. 9. 2017) organizuje ďalšie kolo informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov.

Grantová výzva Ekoobec 2017 - Chytrá obec, chytré mesto je otvorená!

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto. Uzávierka prijímania prihlášok 17. 9. 2017 (nadaciapontis.sk).

Konferencia pre učiteľov AJ zo všetkých stupňov škôl

Kategória: Výzvy

Slovenská komora anglištinárov organizuje konferenciu pre učiteľov anglického jazyka zo všetkých stupňov škôl. Konferencia sa bude konať 22.-23.9.2017 na pôde Pedagogickej fakulty v Nitre.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk