Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2017

Celé Slovensko číta deťom

Kategória: Výzvy

Tretí týždeň čítania deťom v Slovenskej republike sa uskutoční v dňoch 5.-9.júna 2017. Záštitu nad podujatím prevzal Andrej Kiska, prezident SR. Celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morá...

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Na...

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára...

Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2017

Kategória: Výzvy

Učitelia nemeckého jazyka na ZŠ alebo SŠ môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2017. Prihlášky je potrebné poslať do 25. m...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov - Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2017. Konečný termín podávani...

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Kategória: Výzvy

Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých pripravuje regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariér...

Letná akadémia 2017 - Demokratické prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre vš...

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.“

Kategória: Výzvy

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje školenie z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže – Projektový manažment v práci s mládežou - modul I. Cieľom školenia je príprava na samostatné riadenie projektov v práci s mládežou. Uskut...

Projekty ako súčasť edukačného procesu v ZŠ s MŠ Rabčice

Kategória: Výzvy

Realizácia projektovej výučby môže prebiehať vo formálnom, ale aj v neformálnom edukačnom prostredí. Hlavným pedagogickým cieľom projektu je zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií žiaka (samostatnosť, kritické myslenie, flexibilita, schopnosť prisp...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev