Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov - Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2017. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 12. júna 2017.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Oblasť podpory

  • formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu,
  • ochrana telesného a duševného zdravia žiakov,
  • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
  • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi),
  • ústne a dentálne zdravie a prevenciu alergií a respiračných problémov,
  • zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev