Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2023

Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov 2023 (31. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa grantový program Projekty zamestnancov. O grant sa môžu uchádzať občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie. Uzávierka: 31. 5. 2023 (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia Pontis - Impact Lab Akcelerátor 2023 (8. 5.)

Kategória: Výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí v programe Impact Lab Akcelerátor 2023. Uzávierka prijímania žiadostí: 8. 5. 2023 (impactlab.sk)

Nadácia SPP - SPPoločne pre komunity (2. 5.)

Kategória: Výzvy

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Uzávierka: 2. 5. 2023 (nadaciaspp.sk).

NBS - Podpora malých projektov - zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti (20. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Národnej banky Slovenska zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti. Dátum ukončenia výzvy je 20. apríla 2023 (nadacianbs.sk).

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (17. 4.)

Kategória: Výzvy

Fond na podporu športu zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  (fnps.sk).

Environmentálny fond zverejňuje výzvu - Ochrana ovzdušia (17. 4.)

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023 pre oblasť: Ochrana ovzdušia. Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023 (envirofond.sk).

Karpatská nadácia - Máme radi Ukrajinu (21. 4.)

Kategória: Výzvy

Podporené budú mimovládne neziskové organizácie a školy s pôsobnosťou na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Uzávierka:  21. 4. (karpatskanadacia.sk).

Nadácie NBS - Grantová výzva 2023 (20. 4.)

Kategória: Výzvy

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti. Uzávierka: 20. 4. (nadacianbs.sk).

Environmentálny fond - Zelený vzdelávací fond (28. 4.)

Kategória: Výzvy

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospe...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev