Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2015

Ľudské práva očami detí

Kategória: Aktivity pre žiakov

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák vyhlásil tretí ročník výtvarno-literárnej súťaže „Ľudské práva očami detí“. ...

Akadémia stredoeurópskych škôl: Výzva na predkladanie partnerských školských projektov

Kategória: Aktivity pre žiakov

Medzinárodný projekt Akadémia stredoeurópskych škôl (Academy of Central European Schools – aces) ponúka školám možnosť zapojiť sa do každoročnej súťaže cezhraničných školských projektov. V rámci tejto iniciatívy je vyhlásená nová výzva na predklad...

SOFT-SKILL ACADEMY

Kategória: Aktivity pre žiakov

SOFT-SKILL ACADEMY je séria workshopov určených stredoškolákom, ktorí si chcú zlepšiť soft-skills. Každý workshop sa bude venovať inej téme. Ak si chceš zlepšiť svoje schopnosti, spoznať nových ľudí a naučiť sa niečo nové, prihlás sa na SOFT-SKILL...

Grantový program Hodina deťom

Kategória: Grantové výzvy

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 16. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

IN BETWEEN – Supporting youngsters in transition childhood to adulthood

Kategória: Aktivity pre žiakov

Školenie pre pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a ostatných ľudí, ktorí podporujú prechod mladých ľudí z detstva do dospelosti a pýtajú sa samých seba, ako týchto mladých ľudí podporovať holistickým prístupom.

Otvorený grant Obce bližšie k vám 2015

Kategória: Výzvy

V programe je možné žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce ako napr. udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ochrana prírodného prostredia obce. Dôležitým kritériom pri výbe...

Grant pre kultúru v Žilinskom regióne

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne. Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v Žilinskom regióne.

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi

Kategória: Aktivity pre žiakov

Aktivity zamerané na kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov, na európske vzdelávacie politiky v oblasti vyučovania a učenia sa cudzích jazykov, vyučovacích jazykov a/alebo jazykov migrantov, plurilingvizmus, plurikulturalizmus, sociálnu kohéziu, v...

Vedecká cukráreň

Kategória: Aktivity pre žiakov

Vedecká cukráreň poskytuje žiakom priestor na diskusiu s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike. 

Aktivity Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave

Kategória: Aktivity pre žiakov

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúka množstvo zaujímavých aktivít pre školy. Program zahŕňa výstavy, premietanie dobových filov, lektoráty k výstavám a ďalšie vzdelávacie programy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev