Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2024

Expozícia Dejinami školstva v Múzeu pedagogiky a školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: msap.sk

V rámci otvorenia novej budovy Múzea školstva a pedagogiky koncom apríla 2024, bola sprístupnená nová stála expozícia Dejinami školstva. 

DIKDA - Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: dikda.snk.sk

Slovenská národná knižnica má k dispozícii Digitálnu knižnicu - platformu, ktorá umožňuje prístup k digitálnym kópiám rozsiahleho spektra literárnych diel, periodík a vedeckých textov od vynálezu kníhtlače až po začiatok 21. storočia.

Podmienky pre organizáciu letných táborov a zotavovacích podujatí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr

Letná sezóna je spojená s účasťou detí na rôznych zotavovacích podujatiach, ako sú letné tábory a školy v prírode, trvajúce viac ako štyri dni s účasťou minimálne piatich detí do 18 rokov. 

Uplatnenie trauma-informovaného prístupu v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 6/2024 Škola nie je len miestom realizácie vyučovacieho procesu, ale i sociálnych interakcií a kontaktu s rôznymi prejavmi správania sa detí i dospelých. Okrem pozitívnych a žiaducich sa deti a učite...

Aplikácia DOTAZNÍKY

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Máte zdravú klímu v pracovnom tíme? Chcete nastaviť prevenciu a potrebujete zistiť najväčšie výzvy? Potrebujete nájsť, čo žiakov motivuje? Hľadáte odpovede na riešenie problémov? Nie je vám ľahostajné duševné zdravie učiteľov? Máte rešpekt a dôver...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2024 (11. 11. - 17. 11.)

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (uzávierka 4. 10. 2024) Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl o vedu a techniku formou vytvorenia fotografi...

Medzinárodná vedecká konferencia „Mediácia a multidisciplinarita ako kľúč k harmonickým riešeniam konfliktov"

Kategória: Aktuality Autor/i: mediacia.sk

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu  Mediácia a multidisciplinarita ako kľúč k harmonickým riešeniam konfliktov. Konferen...

Intelektuálna vytrvalosť a intelektuálna lenivosť

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Vyberáme z časopisu Didaktika č. 4/2024 Človek má jedinečnú schopnosť učiť sa, reflektovať spoznané, flexibilne sa prispôsobovať životným podmienkam a ovplyvňovať kvalitu svojho života. Je to neustály intelektuálny boj hlavne vtedy, keď je učenie...

Významný nárast podaní na Úrad komisára pre deti v prvom polroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: komisarpredeti.sk

Úrad komisára pre deti zaznamenal výrazný nárast počtu podnetov v prvom polroku 2024. 

Sprievodca školským rokom 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sprievodcu školským rokom 2024/2025 schválil minister školstva dňa 22. 5. 2024. Organizačné pokyny na školský rok 2024/2025 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2024. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázd...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov