Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2023

Aktuálne - Didaktika č. 2/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Naučme sa tancovať v daždi „Život nie je o čakaní, kým prejde búrka, je o tom naučiť sa tancovať v daždi.“  Podivný prípad Benjamina Buttona (2008) Výzvy a príležitosti v školskom prostredí prichádzajú denne. Niektoré vieme zvládnuť hneď, najmä ak...

Aprílový termín EČ a PFIČ MS 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 na vybraných stredných školách. 

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie.

Novela školského zákona - zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V 2. čítaní je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský r...

Prihlasovacie doklady pre systém eZdravie

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra začalo znovu doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre, ktorý slúži ako prihlasovací prostriedok do systému elektronického zdravotníctva eZdravie. 

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, ktoré nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí.

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné

Kategória: Aktuality Autor/i: prevenciakriminality.sk

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom ...

Zriaďovanie škôlok sa zjednoduší

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Technické podmienky na zriaďovanie nových materských škôl sa zjednodušia, čím sa vytvoria možnosti na zvýšenie počtu prijatých detí. Zmeny prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach pre deti a ml...

Kam počas letných prázdnin 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Publikácia Kam počas letných prázdnin každoročne prináša zoznam inštitúcií a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou, spolu s kontaktnými údajmi, ako aj prehľadom akcií, podujatí a táborov organizovaných pre deti a mládež počas letných prázdnin.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov