Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aprílový termín EČ a PFIČ MS 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 na vybraných stredných školách. 

Zoznam škôl, na ktorých sa uskutoční NT EČ a PFIČ MS a harmonogram NT - TU.

Na aprílovom termíne EČ a PFIČ MS sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/2023 bez ohľadu na to, či mali vykonať riadny termín alebo opravný termín a postupovali podľa § 89, odsek 2 školského zákona v platnom znení.

Riaditeľ školy prihlási žiaka na NT EČ a/alebo PFIČ MS na základe jeho žiadosti prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS najneskôr do 20. marca 2023.

Základné informácie k náhradnému termínu EČ a PFIČ MS 2023

 

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov