Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity škol

Kliešte na pečenie oplátok

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Archív Manažment školy v praxi Súčasťou každodenného života škôl v minulosti boli aj rôzne zvyky a rituály, ktorých pôvod siahal do náboženských či pohanských predstáv. Jedným z nich bolo v našich podmienkach aj pečenie vianočných oplátok.

Festival zručností 2023 (25. 9. - 29. 9.)

Kategória: Aktuality Autor/i: mesiacvzdelaania.sk

V týždni od 25. do 29. septembra sa uskutoční konferencia Zručnosti pre našu budúcnosť a rôzne vzdelávacie podujatia so zameraním na rozvoj rôznych zručností a diskusie s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami verejných inštitúcií, vzdelávacích...

Netradičný metodický deň

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Metodický deň Spojenej školy internátnej v Prakovciach (ďalej len „škola“) a Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody  Košice (ďalej len „ústav“) bol určený pedagogickým zamestnancom školy a pedagógom ústavu, ktorí chcú do vz...

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň si pripomíname utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dňa 27. januára 1945 bol oslobodený nacistický kon...

Európska súťaž v štatistike

Kategória: Aktuality Autor/i: https://esc2023.statistics.sk/

Európska súťaž v štatistike je súťaž, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učite...

Poučenie z augusta 1968

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

21. augusta 1968 armády piatich krajín okupovali naše územie v rámci tzv. operácie Dunaj. Mali skoncovať s procesom známym aj ako Pražská jar.

Európsky týždeň mobility 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: http://eurotm2019.eurotm.sk/

Európsky týždeň mobility sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. 

Prevencia počas horúčav

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vysoké teploty prinášajú zdravotné rizíká, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti, môže spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bol...

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učite...

8. 11. - 14. 11. Týždeň vedy a techniky

Kategória: Aktuality Autor/i: tyzdenvedy.sk

18. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v dňoch 8. až 14. novembra 2021. Sprievodné podujatia sú každoročnou súčasťou TVT a konajú sa v rôznych mestách po celom Slovensku. Väčšina podujatí bude prebiehať online. Všetky aktuálne...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk