Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kliešte na pečenie oplátok

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Archív Manažment školy v praxi

Súčasťou každodenného života škôl v minulosti boli aj rôzne zvyky a rituály, ktorých pôvod siahal do náboženských či pohanských predstáv. Jedným z nich bolo v našich podmienkach aj pečenie vianočných oplátok.

Tento starodávny zvyk možno v našich dejinách zachytiť už v neskorom stredoveku a na niektorých miestach sa zachoval až do 20. storočia. Zvyk spočíval v tom, že v predvianočnom období pod vedením učiteľa (dobovo nazývaného rechtor) začali skupiny školských detí piecť vianočné oplátky. Jedna skupina pripravila z domu prinesených surovín dobre vymiesené perníkové cesto, ďalšia skupina rozložila oheň a pripravila osobitnú pomôcku určenú na túto príležitosť – kliešte na oplátky (tzv. oplátnicu).

Išlo v podstate o jednoduché kliešte s dlhšími ramenami, ktoré boli ukončené kruhovými či oválnymi plochami. Na týchto plochách boli vyryté rôzne obrazce s vianočnými motívmi. Žiaci rozohriali nad ohňom kliešte, na plochu naliali cesto, kliešte stlačili a takto pripravený polotovar dopiekli.

Na väčších dedinách bol učiteľ schopný upiecť so žiakmi aj niekoľko tisíc oplátok, ktoré potom organizované skupiny žiakov roznášali po jednotlivých domoch.

Koledníci po príchode do domu predniesli tradičný vianočný vinš, pridali pozdrav a odovzdali balíček oplátok, ktoré sa stali súčasťou Štedrej večere. Za roznesenie oplátok dostali koledníci výslužku, či už drobný peniaz alebo naturálie, ktoré sa stali z väčšej časti príjmom učiteľa, z menšej časti príjmom koledníkov.

Tento školský zvyk zachytil slovenský spisovateľ Martin Kukučín v poviedke Vianočné oplátky. Poviedka sa stala námetom pre rovnomenný televízny film režiséra Martina Ťapáka z roku 1977 s Dušanom Tarageľom v hlavnej úlohe. Takéto kliešte na pečenie oplátok sa nachádzajú aj vo fonde Múzea školstva a pedagogiky (www.msap.sk).

PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Foto: Ľ. Čierny

Zdroj: Manažment školy v praxi ročník 2016 - archív


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov