Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2020

Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

MŠVVaŠ SR SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. 

COVID-19 Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia o zaslanie zoznamu detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni ...

Ekonomika školy a školského zariadenia, 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Druhé vydanie publikácie Ekonomika školy a školského zariadenia autorky Ingrid Konečnej Veverkovej predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj voľným pokračovaním uspešnej knihy Riadenie školy a školského zariadenia (2019).

Odporúčania Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu odporúča prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo. Škola môže výkonové a obsahové štandardy presunúť do vyššieho ročníka. 

Štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude mať troch štátnych tajomníkov - Moniku filipovú, Ľudovíta Paulisa a Ivana Husára.

COVID-19 Metodické usmernenie k Zmluve o vzájomnej spolupráci k projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Generálna riaditeľka MPC v súvislosti s opatreniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu choroby spôsobenej vírusom COVID-19 a s poukázaním na Opatrenie MŠVVaŠ SR vydáva Metodické usmernenie k aplikácii Čl. 7 bod 2 písm. a) Zmluvy o vzájomnej sp...

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Prví učitelia našich historických osobností

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi tému Prví učitelia našich historických osobností. Spoznajme prvých učiteľov Miloslava Hodžu, Branislava hronca, Andreja Radlinského, Mateja Bela, Branislava Hronca, Andreja Radinského, Adama Františka Ko...

28. marec - Deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Ján Amos Komenský Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo posiln...

COVID-19 Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk