Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2018

Iuventa - Pilotné overenie programu Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozbieha pilotné overenie programu Škola bez nenávisti, ktorým nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“. 

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi...

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Aj študenti pracujúci na dohodu si môžu uplatniť odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Aj študenti si môžu pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov určiť jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne a neplatiť z nej poistné na dôchodkové poistenie. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárn...

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

E-správy zo slovensko.sk si už môžete poslať aj na e-mail

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Elektronická komunikácia so štátom je opäť o krok jednoduchšia. E-schránky na slovensko.sk dostali niekoľko nových funkcií. O ich dôležitosti rozhodli občania v používateľskom prieskume, ktorý Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NA...

Kultúrne poukazy 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: Ako možno kultúrne poukazy využiť? Tri zo štyroch poukazov môže

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu Kultúrne poukazy 2018 umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo aj iné účastnícke po...

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozu...

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov. Od 1. augusta 2018 možno viesť pedagogickú dok...

Živá knižnica - Búranie predsudkov a stereotypov

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pozýva na Živú knižnicu - búranie predsudkov a stereotypov, ktorá sa bude konať dňa 5.10. 2018 v KOS v Nitre (Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, Nitra) v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov