Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo v rámci dopytovo orientovanej výzvy pod názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Celková alokácia na túto výzvu je 15 mil. eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2NacIZw


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov