Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2017

Žiaci základných škôl si otestujú, na aký šport majú predpoklady

Kategória: Aktuality

Žiaci 1. a 3. ročníka vybraných základných škôl absolvujú testovanie pohybových predpokladov.  V dňoch od 2. do 13. októbra 2017 je naplánované pilotné testovanie na 24 školách v SR. V každom kraji boli vybrané tri školy. Cieľom celoplošného žiako...

Rast platov pre učiteľov je nedostatočný

Kategória: Aktuality

Úradníci hodnotia verejné výdavky jednotlivých ministerstiev a navrhujú odporúčania pre ich efektívnejšie vynakladanie. Výsledky revízie boli publikované vo forme záverečnej správy na začiatku júla. Teraz je ten čas, kedy sa môžu premietnuť niekto...

Už jedenásta Noc výskumníkov sa koná práve dnes

Kategória: Aktuality

Aj v tomto roku sa Slovensko zapája do celoeurópskej iniciatívy na popularizáciu vedy s názvom Európska noc výskumníkov. Bohatý program prestavujúci zaujímavosti zo sveta vedy a objavovania je dnes 29. septembra 2017 pripravený pre návštevníkov v ...

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ...

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných ...

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministers...

Ministerka Lubyová priznala resty v školstve: Čo najviac chýba deťom na vyučovaní?

Kategória: Aktuality

Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc."V rámci základného balíka učebníc sme pokryli 41 percent dopytov zo škôl," povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Šéfka rezortu avizovala, že ďal...

Voľnočasové aktivity pre študentov, mladých ľudí a učiteľov výhodnejšie

Kategória: Aktuality

Združenie CKM SYTS, vydavateľ preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 na Slovensku pripravilo pre ich držiteľov výbornú ponuku aj na voľnočasové aktivity. Držitelia preukazov môžu okrem stálych zliav využiť takmer 60 špeciálnych kupónov vrámci ktorých s...

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Kategória: Aktuality

Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018 V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa za časť 1.2. vkladá časť 1.2a.

Vidiek prichádza o školy. Prečo sa situácia určite nezlepší

Kategória: Aktuality

V uplynulom školskom roku zaniklo na Slovensku dvanásť základných škôl. Hažín nad Cirochou, Chlmec, Remetské Hámre – väčšina z nich pritom zanikla v malých obciach na východnom Slovensku.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov