Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2017

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie platné pre školský rok 2017/2018 sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.  

Žiaci základných škôl si otestujú, na aký šport majú predpoklady

Kategória: Aktuality

Žiaci 1. a 3. ročníka vybraných základných škôl absolvujú testovanie pohybových predpokladov.  V dňoch od 2. do 13. októbra 2017 je naplánované pilotné testovanie na 24 školách v SR. V každom kraji boli vybrané tri školy. Cieľom celoplošného žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum,  Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.

Už jedenásta Noc výskumníkov sa koná práve dnes

Kategória: Aktuality

Aj v tomto roku sa Slovensko zapája do celoeurópskej iniciatívy na popularizáciu vedy s názvom Európska noc výskumníkov. Bohatý program prestavujúci zaujímavosti zo sveta vedy a objavovania je dnes 29. septembra 2017 pripravený pre návštevníkov v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a Košiciach, pričom viaceré sprievodné akcie sú naplánované aj v ďalších mestách a obciach.

Rast platov pre učiteľov je nedostatočný

Kategória: Aktuality

Úradníci hodnotia verejné výdavky jednotlivých ministerstiev a navrhujú odporúčania pre ich efektívnejšie vynakladanie. Výsledky revízie boli publikované vo forme záverečnej správy na začiatku júla. Teraz je ten čas, kedy sa môžu premietnuť niektoré z odporúčaní do rozpočtu na nasledujúci rok. 

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Ministerka Lubyová priznala resty v školstve: Čo najviac chýba deťom na vyučovaní?

Kategória: Aktuality

Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc."V rámci základného balíka učebníc sme pokryli 41 percent dopytov zo škôl," povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Šéfka rezortu avizovala, že ďalšie učebnice by mohli do škôl prísť v novembri. 

Voľnočasové aktivity pre študentov, mladých ľudí a učiteľov výhodnejšie

Kategória: Aktuality

Združenie CKM SYTS, vydavateľ preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 na Slovensku pripravilo pre ich držiteľov výbornú ponuku aj na voľnočasové aktivity. Držitelia preukazov môžu okrem stálych zliav využiť takmer 60 špeciálnych kupónov vrámci ktorých sú veľmi populárne aj kupóny týkajúce sa voľnočasových aktivít.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Vidiek prichádza o školy. Prečo sa situácia určite nezlepší

Kategória: Aktuality

V uplynulom školskom roku zaniklo na Slovensku dvanásť základných škôl. Hažín nad Cirochou, Chlmec, Remetské Hámre – väčšina z nich pritom zanikla v malých obciach na východnom Slovensku.

Ministerka školstva Lubyová: Mojou najväčšou výzvou je šport

Kategória: Aktuality

Akademická obec ju považuje za racionálnu a zdatnú odborníčku. Do funkcie ministerky školstva prišla Martina Lubyová (nom. SNS) z vedeckého prostredia. Pre Pravdu priznala, že pri nástupe ju prekvapilo najmä obrovské množstvo rôznorodej práce či veľký mediálny záujem.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Kategória: Aktuality

Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018

V kapitole 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY sa za časť 1.2. vkladá časť 1.2a.

Školákov môže v septembri potrápiť aj strach zo zlyhania

Kategória: Aktuality

Žiaci a študenti už majú prvý deň v školských laviciach za sebou. S čím všetkým sa však musia školopovinné deti na začiatku septembra zmieriť? Aké pocity prežívajú a čo ich môže v tejto súvislosti trápiť? Aj to sú otázky, ktoré si možno práve teraz kladie nejeden rodič. Ako jeho dieťa prežíva tieto dni a aké sú jeho myšlienky?

Oslávte aj vy Európsky deň jazykov 2017

Kategória: Aktuality

Posledný septembrový utorok sa bude v celej Európe oslavovať Európsky deň jazykov. Nebude tomu inak ani na Slovensku. V utorok 26. septembra sa Hviezdoslavovo námestie v Bratislave premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: hudobné a dramatické vystúpenia, kvízy a jazykolamy a rôzne iné prekvapenia v stánkoch organizátorov. V kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení. 

Brusel Slovensku neškrtne eurofondy

Kategória: Aktuality

Európska komisia (EK) nechce odobrať Slovensku žiadne finančné prostriedky v dôsledku problematickej eurofondovej výzvy na vedu a výskum. Krajina však aj tak príde o maximálne 32 miliónov eur, ktoré sa nestihnú vyčerpať do konca tohto roku. Po návrate z Bruselu to dnes uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Testovanie piatakov bude 22. novembra, vyčlenili na to 160.000 eur

Kategória: Aktuality

Celoplošné testovanie piatakov tento rok bude. Uskutoční sa v stredu 22. novembra, týkať sa bude približne 45.000 žiakov na vyše 1400 základných školách. Informoval o tom dnes tlačový odbor ministerstva školstva. Na Testovanie 5-2017 bolo vyčlenených asi 160.000 eur. Ide o vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa základnej školy (nižšieho stredného vzdelávania).

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Kritériá hodnotenia v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.

Získavanie a spracovanie osobných údajov zákonných zástupcov žiakov

Kategória: Aktuality

Získavanie a spracúvanie osobných údajov zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka rieši v školskom zákone § 11 ods. 6 b), ktorý špecifikuje, aké údaje môže škola spracúvať o zákonnom zástupcovi vo svojom informačnom systéme a v súvislosti s centrálnym registrom aj § 157 ods. 3 bod b). 

Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka

Kategória: Aktuality

14. septembra bol v III. čítaní schválený návrh poslancov na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk