Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2017

Novela zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 184/2017 Z.z.

Užitočný letný manuál pre cestovateľov

Kategória: Aktuality

Cestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva bohatším. Zároveň však môže so sebou priniesť aj isté zdravotné riziká, na ktoré v rámci prevencie upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej repu...

Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií a uznávania takto získaných kreditov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje viaceré žiadosti o usmernenie vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. V záujme z...

Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

Kategória: Aktuality

Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvič...

Výber z časopisu ročník 2013 - 2016

Kategória: Aktuality

Odomykáme výber článkov z nášho odborného časopisu Manažment školy v praxi, ročník 2013 až 2016, priamo na stránke časopisu, v jeho elektronickej verzii. Ponúkame návod, ako pripraviť komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu. Poskytneme i...

Plavčan zastavil experiment, ktorý rodiny oberal o peniaze

Kategória: Materské školy

Školy a rodičia žiakov prišli o tisíce eur. Časť viacdetných rodín sa ocitla v zvláštnej situácii, keď jedno z detí úrady uznali oficiálne za chudobné, no súrodencov nie. Aj také následky malo rozhodnutie ministerstva školstva, aby všetky deti zo ...

V školstve potrebujeme zlepšiť výsledky i financovanie

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo oproti najvyspelejším dosahuje podpriemerné výsledky, ktoré sa v posledných rokoch zhoršujú. Výdavky na vzdelávanie sú v porovnaní s najvyspelejšími krajinami dlhodobo nižšie. Napriek tomu, že dostupnosť vzdelávania je vysoká a ...

Podpora na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nový zoznam výrobkov, na ktoré bude možné poskytnúť finančnú pomoc z prostriedkov Únie a štátneho rozpočtu Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v š...

Pracovná doba učiteľa nekončí na obed. Podľa analýz dát softvérovej firmy pracujú učitelia po nociach a cez víkendy

Kategória: Aktuality

Verejnosť, ako aj politici často prezentujú názory, že práca učiteľa končí v skorých poobedných hodinách, a preto zvyšovanie učiteľského platu nie je celkom adekvátne. Softvérová firma prevádzkujúca celoštátnu elektronickú žiacku knižku aSc Applie...

Platy pod minimálnou mzdou

Kategória: Aktuality

Stanovisko Predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov ve...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk