Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Ing. Marián Varga

Darčekové poukážky a sociálny fond

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručen...

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vznik...

Doplatky dotácie na stravu - neuhradené platby

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Riešime problém s doplatkom dotácie na stravu, ktorá sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ majú doplatiť za obed pre svoje dieťa ...

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracov...

Lekárske potvrdenie o chorobe žiaka

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka pri neprítomnosti menej ako tri dni alebo ak túto neprítomnosť aj opakovane ospravedlňuje jeho zákonný zástupca?

Nárok na stravné lístky pri home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

Nižší počet žiakov v triede gymnázia

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Ako mám postupovať v budúcom školskom roku, keď nebudeme mať do 1. ročníka gymnázia dostatočný počet žiakov, teda 17, ako je najnižší možný počet. Tento rok je to naozaj tak, že v ZŠ máme iba jednu triedu, okolité obce tiež, reálne hrozí, ...

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Okamžité skončenie pracovného pomeru a nahliadnutie do spisu

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Zamestnancovi bolo doručené poštou okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré si osobne neprevzal. Má nárok dotknutý zamestnanec nahliadnuť do osobného spisu a urobiť si fotokópiu okamžitého skončenia pracovného pomeru? A ak áno, či o to...

Platová trieda ekonóma

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu, má VŠ ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez Úrad práce (aj z prostriedkov EU), ale aj pre...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk