Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Marián Varga

Počet článkov autora: 75


Absolvovanie a preplatenie funkčného vzdelávania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na aké vzdelávanie sa treba prihlásiť, ak mám ukončenú prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov podľa vyhlášky č. 42/1996 Z. z., ukončené funkčné inovačné vzdelávanie  podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Ako treba postupovať v prípade, a...

Brutto odmena po dokončení práce v projekte N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme projekt cez Nórske fondy. Oprávnená cena výdavkov v projektovej zmluve je 1 900 eur. Zamestnankyňa, ktorá má na starosti tvorbu učebníc a pracovných zošitov v rámci projektu, je nahlásená v Sociálnej poisťovni na dohodu o vykonaní práce s nep...

COVID-19 Nárok na stravné lístky pri home office N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ak učitelia súkromnej základnej umeleckej školy a súkromnej materskej školy majú v súvislosti s koronavírusom dohodnutý home office, platí, že pri odpracovaní 4 hodín majú nárok na stravné lístky?

COVID-19 Práca v domácnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

COVID-19 Rozdelenie pracovného času - práca na doma a prekážka v práci N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Učiteľ gymnázia má nariadenú prácu z domácnosti z dôvodu uzatvorenia škôl. Pracovný čas učiteľa je 37,5 hod. týždenne, teda 7,5 hod. denne. Môže zamestnávateľ určiť učiteľovi rozsah práce z domácnosti tak, aby jeho vyučovacia činnosť z domu bola v...

COVID-19 Výpočet mzdy v prípade mimoriadnych opatrení N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V období 16.3. - 31.3. 2020 boli zamestnanci doma. Keďže v pracovnom poriadku (PP) ani v inom internom dokumente školy nemáme dojednanú možnosť prace "na doma", uplatnil som na toto obdobie § 142/3 ZP. Bude im vyplatená náhrada mzdy v plnom rozsah...

Darčekové poukážky a sociálny fond N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručen...

Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vzniknutý roz...

Doplatky dotácie na stravu - neuhradené platby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Riešime problém s doplatkom dotácie na stravu, ktorá sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ majú doplatiť za obed pre svoje dieťa ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk