Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia

VZOR - Uloženie opatrenia vo výchove – napomenutie od triedneho učiteľa N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor uloženia opatrenia vo výchove – napomenutie od triedneho učiteľa. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy - určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa materskej školy, ktorým sa určuje príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textomnájdete vzor rozhodnutia, ktorým sa určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.

VZOR - Rozhodnutie - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

VZOR - Uloženie opatrenia vo výchove – pochvala od triedneho učiteľa N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Uloženia opatrenia vo výchove – pochvala od triedneho učiteľa.

VZOR - Uloženie opatrenia vo výchove – pokarhanie od triedneho učiteľa N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor uloženia opatrenia vo výchove - pokarhanie od triedneho učiteľa. 

VZOR - Menovací dekrét na zastupovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor menovacieho dekrétu na zastupovanie riaditeľa školy. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

VZOR - Rozhodnutie o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

VZOR - Odkaz na zverejnenú informáciu N

Publikované:

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta A

Publikované: Aktualizované: