Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka.

VZOR - Rozhodnutie o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o umožnení štúdia podľa individuálneho učebného plánu N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o umožnení štúdia podľa individuálneho učebného plánu.

VZOR - Rozhodnutie o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

VZOR - Rozhodnutie o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD,zriaďovateľ RÚŠS N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy zriadenej regionálnym úradom školskej správy o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školské...

VZOR - Rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí.

VZOR - Rozhodnutie o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ