Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o umožnení štúdia podľa individuálneho učebného plánu N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o umožnení štúdia podľa individuálneho učebného plánu.

VZOR - Rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

VZOR - Rozhodnutie o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka.

VZOR - Rozhodnutie o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej základnej školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa cirkevnej základnej školy alebo riaditeľa súkromnej základnej školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

VZOR - Menovací dekrét na zastupovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor menovacieho dekrétu na zastupovanie riaditeľa školy. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.