Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia

VZOR - Rozhodnutie - určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov špeciálnej MŠ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov špeciálnej materskej školy. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Rozhodnutie - prijatie dieťaťa na adaptačný pobyt do cirkevnej MŠ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému rozhodnutia o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt do cirkevnej materskej školy.

VZOR - Rozhodnutie o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania v cirkevnej materskej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania v cirkevnej materskej škole.

VZOR - Rozhodnutie o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD,zriaďovateľ RÚŠS N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy zriadenej regionálnym úradom školskej správy o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školské...

VZOR - Menovací dekrét na zastupovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor menovacieho dekrétu na zastupovanie riaditeľa školy. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Rozhodnutie o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ