Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Odchodné a odstupné

Odchod do dôchodku - nárok na odstupné a odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

So zamestnankyňou sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru (žiadosť podala zamestnankyňa). Dôvod odchodu - predčasný starobný dôchodok. Má zamestnankyňa nárok na odstupné, keď podala žiadosť ona a my sme sa dohodli? Má nárok na odchodné, keď p...

Odchod do dôchodku a vyplatenie odchodného a odstupného N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme pedagogického zamestnanca, ktorý mal 65 rokov v novembri 2021, pracovný pomer mu končí 31. 8. 2022. Učiteľ chce naďalej pokračovať v pracovnom pomere. Je potrebné ukončiť pracovný pomer a vyplatiť odchodné a odstupné, keď chce pokračovať naďa...

Ukončenie pracovného pomeru a vyplatenie odstupného N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa v auguste dovŕši vek  65 rokov. Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa jej pracovný pomer skončí najneskôr 31. 8. 2022. So zamestnankyňou plánujeme od 1. septembra 2022 uzavrieť pracovný pomer na dobu urči...

Odchodné a odstupné po dovŕšení 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Chcel by som sa opýtať ohľadom odstupného, resp. odchodného pre kolegyňu, ktorá už chcela ísť do dôchodku, no rozmyslela si to a odísť chce až po dovŕšení 65 rokov, ktoré dovŕši v októbri 2022 (Máme problém ohľadom nástupu novej kolegyne, lebo doh...

Povinnosť odchodu do dôchodku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Musí pedagogický zamestnanec po dovŕšení veku 65 rokov ukončiť pracovný pomer k 31. augustu školského roka, v ktorom tento vek dosiahol. Je ešte možnosť pracovať aj naďalej a za akých podmienok?

Ukončenie pracovného pomeru so 65 ročným zamestnancom a odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Potrebovala by som poradiť ohľadom ukončenia pracovného pomeru so 65 ročným pedagógom. Máme v skole 2 zamestnankyne, ktoré už prekročili tento vek a zároveň poberajú starobný dôchodok. Pri ukončení pracovného pomeru k 31. 8. 2022, bude im patriť o...

Postup pri prvom odchode do dôchodku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Aký je postup pri prvom odchode do dôchodku. Ide o zamestnanca, ktorý v júli 2020 dovŕši vek 65 rokov. Musí tento zamestnanec odísť do starobného dôchodku, napriek tomu, že sa vyjadril, že odísť do dôchodku nechce? Je zamestnávateľ povinný oznámiť...

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na zdravot...

Funkčné inovačné vzdelávanie a dôchodkový vek N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Mám troch pedagodických zástupcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a súčasne im končí inovačné funkčné vzdelávanie. Rád by som ich ponechal vo funkciách ešte dva roky. Podľa § 34 bod 3 zákona č. 317/2009  Z. z. by si mali aktualizovať inovačné funkč...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Zníženie úväzku upratovačke A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí. O tento čas, keďže sú tam 4 učiteľky a detí je menej ako minulé školské roky, navrhujem jej úväzok znížiť. V súčasnosti táto pomoc potrebná nie je. Zamestnankyňa nesúhlasí a ani zástupca zamestnancov za OZ. Ako mám v takomto prípade postupovať?