Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jarmila Belešová

odborník na oblasť pracovno-právnych vzťahov v školstve

Publikácia vo WK: Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Počet článkov autora: 171


Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez právnej sub...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Atestácia - vychovávateľka ŠKD N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. Ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ – prvý stupeň, bola by zaradená do...

Čerpanie dovolenky a jej prerušenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

 Otázka: Zamestnanec chce počas plánovanej dovolenky, ktorú čerpá počas vedľajších a hlavných prázdnin, navštíviť lekára, čiže chce prerušiť dovolenku na tzv. paragraf. Postupujem ako riaditeľ školy (zamestnávateľ) správne a v súlade s platnou leg...

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Dátum priznania výšky platovej triedy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Od 14. 10. 2011 máme zamestnaného údržbára, ktorý poberá výsluhový dôchodok. Údržbár dal výpoveď dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP), ktorou mu pracovný pomer končí 31. 07. 2016. Treba mu niečo vyplatiť (odstupné, odchodné alebo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk