Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2021

Výzva „Spolu múdrejší 2“

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021. Termín na podanie projektu prostredníctvo...

Nadácia Tatrabanky - Digital pre stredoškolákov

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovác...

Klimatická študentská výzva - aplikuj biomimikry

Kategória: Výzvy

NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu. Registrácia do 30. 9. 2021. Klimatická študentská výzva je tímová súťaž pre 13-19 ročných študentov.

Výzva - Podpora štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  semestri školského roku 2021/22.

Vyhlásenie súťaže "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

Kategória: Výzvy

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené d...

MŠVVaŠ SR - Školský digitálny koordinátor

Kategória: Výzvy

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu NP e...

Grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov a organizácie

Kategória: Výzvy

Starling Collective je vzdelávacia skupina pre lídrov z občianskeho sektora a spoločnosti, ktorí svojimi aktivitami podporujú štedrosť, empatiu, rovnosť a spravodlivosť. Program ponúka koučing, vzdelávanie, finančný príspevok vo výške 2 000 $ a pr...

Environmentálny fond - Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2022

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2022. Uzávierka: 31. októbra 2021 (envirofond.sk).

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - 3. kolo

Kategória: Výzvy

Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a škol...

Výzva MPC - Externý poradca individuálnej poradenskej podpory vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je vytvorenie databázy externých poradcov na individuálnu poradenskú podporu vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Uzávierka: 20. 8. 2021 (mpc-edu.sk).

MIRRaI SR - Boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Uzávierka: 23. 9. 2021 (challenge.gov.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk