Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2021

NDS - Grantový program Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu organizácií, ktoré pomáhajú deťom z jednorodičovských rodín. Termín uzávierky: do 26. mája 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Pontis - Fond pre transparentné Slovensko

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. Uzávierka: 15. mája 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Pontis - Výzva pre sociálnych inovátorov (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Uzávierka: 14. 5. 2021 (grantexpert.sk).

EkoKvíz pri príležitosti Dňa Zeme

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sa môžete zapojiť do inovatívneho celoslovenského EkoKvízu na stránke ekokviz.eu. Prebiehať bude každý deň od 22.4. do 21.5.2021 a možno si v ňom zlepšiť hravou formou svoje znalosti v environmentálnych témac...

Nová výzva Erasmus + (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Termíny na predloženie žiadostí závisi...

Karpatská nadácia - Máme radi východ (2021)

Kategória: Výzvy

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska. Uzávierka do 3. 5. 202 (grantexpert.sk).

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021)

Kategória: Výzvy

Reťazec Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje výzvu, ktorá podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry. Uzávierka: 2. 5. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia mesta Bratislavy - Funkčnejšie verejné priestory (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je najmä revitalizácia verejných priestranstiev, rozširovanie priestorových kapacít komunít či oživenie nevyužívaných priestranstiev smerujúce k posilňovaniu kvality života v meste. Uzávierka do 30. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka do 23. 4. (grantexpert.sk).

2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností

Kategória: Výzvy

Pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, chcete zdieľať svoje najlepšie skúsenosti z vyučovacej a riadiacej praxe s kolegami z iných škôl alebo školských zariadení? Uzávierka výzvy je do 16. apríla 2021 (mpc-edu.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk