Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nórske granty - Spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (28. 2.)

Kategória: Výzvy

Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov zameraných na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Uzávierka: 28. 2. 2022 (vyskumnaagentura.sk).

Výška finančného príspevku na projekt je v rozmedzí od 10 000 eur do 200 000 eur.

Oprávnení žiadatelia:

  • vysoké školy a stredné školy na Slovensku.

Oprávnení partneri:

  • vysoké školy, stredné školy na Slovensku a v Nórsku, súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku sú oprávnení partneri, avšak nemôžu dostať žiadny finančný príspevok z programu.

Povinné podmienky: 

  • Žiadateľ vyberie najmenej jeden indikátor zo skupiny výstupových indikátorov a najmenej dva indikátory zo skupiny výsledkových indikátorov uvedených v kapitole 2 tejto výzvy.
  • Oprávnený žiadateľ musí mať najmenej jedného a maximálne troch partnerov.
  • Aspoň jeden z partnerov projektu musí pochádzať z Nórska.
  • Implementácia projektu n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev