Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2015

2/2015

Kríza autority a súčasný učiteľ

PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

V mnohých sférach života spoločnosti sa v súčasnosti stretávame s prejavmi krízy autority. Škola je inštitúciou, kde tento stav významne ovplyvňuje plnenie jej základného poslania. Príspevok pripom...

Podoby predškolského vzdelávania v Indii

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 je v Indii približne 159 miliónov detí vo veku od 0 do 6 rokov, teda asi 32-násobok celej populácie Slovenskej republiky. To je pre realitu predškolského ...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk