Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - August 2021

Grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov a organizácie

Kategória: Výzvy

Starling Collective je vzdelávacia skupina pre lídrov z občianskeho sektora a spoločnosti, ktorí svojimi aktivitami podporujú štedrosť, empatiu, rovnosť a spravodlivosť. Program ponúka koučing, vzdelávanie, finančný príspevok vo výške 2 000 $ a pr...

Environmentálny fond - Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2022

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2022. Uzávierka: 31. októbra 2021 (envirofond.sk).

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - 3. kolo

Kategória: Výzvy

Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a škol...

Výzva MPC - Externý poradca individuálnej poradenskej podpory vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je vytvorenie databázy externých poradcov na individuálnu poradenskú podporu vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Uzávierka: 20. 8. 2021 (mpc-edu.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev