Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2021

MŠVVaŠ SR - Školský digitálny koordinátor

Kategória: Výzvy

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu NP e...

Nadačný fond PwC - Pomocná ruka

Kategória: Výzvy

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo particip...

Nadácia Tatrabanky - Digital pre stredoškolákov

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovác...

Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredn...

Klimatická študentská výzva - aplikuj biomimikry

Kategória: Výzvy

NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu. Registrácia do 30. 9. 2021. Klimatická študentská výzva je tímová súťaž pre 13-19 ročných študentov.

Vyhlásenie výzvy „Spolu úspešnejší 2021“

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Dátum uzavretia výzvy...

MPaRV SR - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kategória: Výzvy

Cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ (grantexpert.sk).

Výzva - Podpora štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  semestri školského roku 2021/22.

Vyhlásenie súťaže "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

Kategória: Výzvy

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené d...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev