Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2021

Výzva „Spolu múdrejší 2“

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021. Termín na podanie projektu prostredníctvo...

Nadácia Tatrabanky - Digital pre stredoškolákov

Kategória: Výzvy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovác...

Klimatická študentská výzva - aplikuj biomimikry

Kategória: Výzvy

NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu. Registrácia do 30. 9. 2021. Klimatická študentská výzva je tímová súťaž pre 13-19 ročných študentov.

Výzva - Podpora štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom  semestri školského roku 2021/22.

Vyhlásenie súťaže "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

Kategória: Výzvy

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené d...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk