Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie bude otvorená do 21. 10. 2021 (23:59).

Výzva využíva existujúci potenciál mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s úspešnými žiadateľmi pripraví mapu mimovládnych organizácií a ich kapacít, z ktorých si školy budú môcť vybrať doučujúcich pre konkrétnych žiakov a konkrétne predmety, v ktorých potrebujú doučiť.

Zapojiť sa budú môcť ZŠ, špeciálne ZŠ, spojené školy s organizačnou zložkou ZŠ (príp. ich elokované pracoviská), SŠ, špeciálne SŠ, OU, praktické školy, spojené školy s organizačnou zložku SŠ (príp. ich elokované pracoviská) zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Koordinátor doučovania na ZŠ a SŠ bude zabezpečovať vytvorenie priestorových podmienok na doučovanie, poskytnutie materiálov a pomôcok, sprostredkovanie komunikácie a výmeny potrebných informácií medzi učiteľmi žiakov a doučujúcimi. Doučovanie bude realizovať doučujúci s pedagogickým vzdelaním (kmeňový učiteľ školy, učiteľ inej základnej školy, bývalý učiteľ, vysokoškolský študent magisterského štúdia študijného programu učiteľstva alebo iná osoba s pedagogickým vzdelaním). ZŠ a SŠ bude môcť využiť aj ponuku mimovládnych organizácií, ktoré budú školiť a metodicky podporovať doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo s neúplným pedagogickým vzdelaním.

Cieľom výzvy je výber mimovládnych organizácií pre spoluprácu na programe doučovania. Úlohou prijímateľa bude:

  • zabezpečenie externých doučujúcich: nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich. Samotní doučujúci budú realizovať doučovanie na základných a stredných školách zapojených do programu doučovania a výkon ich priamej činnosti bude financovaný základnou alebo strednou školou na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; 
  • tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy.

Webinár 28. 9. 2021 o 13:30. Prihlásiť sa môžete tu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/20836.pdf a tu: https://www.minedu.sk/vyzva-pre-doucujucich-prostrednictvom-nestatneho-sektoru/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev