Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Rok 2022 bude Európskym rokom mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: europskenoviny.sk

Komisia v nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie 2021 prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže.

Riadenie školy - najčítanejšie príspevky 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rubrika Riadenie školy ponúka príspevky k rôznym témam. Okrem školskej legislatívy, tu možno nájsť aktuálne termíny a plánovanie, oblasť manažmentu a personalistiky. Vyhľadávané sú témy súvisiace so školskou dochádzkou, fungovaním rád škôl a škols...

Publikácie roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2021 priniesol množstvo zaujímavých tém aj v našich publikáciách. Pripravili sme novú edíciu s názvom FUNKČNÉ VZDELÁVANIE, v ktorej nám pribudli dve knihy - Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí a Manažovanie zmeny v školskom pr...

Archív Manažmentu školy v praxi - najčítanejšie príspevky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Časopis Manažment školy v praxi ponúkame v rôznych balíčkových produktoch v tlačenej alebo v online verzii. Výhodou online verzie je pružná dostupnosť všetkých článkov v archíve časopisu od roku 2013. V roku 2021 patrili k najčítanejším témam arch...

Najčítanejšie v Manažmente školy v praxi 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Čo Vás najviac zaujímalo v roku 2021 v aktuálnom ročníku časopisu Manažment školy v praxi? Ponúkame 3 najčítanejšie príspevky. Zaujímala Vás téma adaptačného vzdelávania. Rozoberali ste kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady a venovali ste s...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 12/2021

Kategória: Aktuality

Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov „Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov...., “ spievajú Miro Žbirka, Marika Gombitová a Marie Rottrová v muzikáli Neberte nám princeznú. Text Jána Štrassera a hudba Deža ...

Únia miest Slovenska diskutovala s premiérom o aktivitách rezortu školstva v rámci Plánu obnovy.

Kategória: Aktuality Autor/i: uniamiest.sk

Tlačová správa, Bratislava, 15.12. 2021 Únia miest Slovenska (ÚMS)  prijala pozvanie na diskusiu  s premiérom Eduardom Hegerom o aktivitách rezortu školstva v rámci Plánu obnovy. Stretnutie nadväzovalo na dohodu predsedu vlády SR a predstaviteľov ...

Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia bude realizovať v období od 1. novembra 2021 do 1. novembra 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvo...

Charakteristiky študentov odchádzajúcich na vysoké školy v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár s názvom ODLIV MOZGOV II: ZA SIEDMIMI HORAMI Komentár - Charakteristiky študentov odchádzajúcich na vysoké školy v zahraničí.

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zverejnili výskumnú správu s názvom Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov