Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.) V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvor...

Aj lepšia akustika v triedach môže pomôcť deťom „dohnať“ vymeškané v čitateľskej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Kristína Matúšek

Školy patrili medzi prvé inštitúcie, ktoré museli kvôli COVID-19 zavrieť svoje brány a zostali zatvorené dlhé mesiace. Podľa správy UNESCO tým vážne utrpela čitateľská gramotnosť detí v nižších ročníkoch základných škôl. Kým za bežných okolností b...

PIAAC - Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: https://piaac.nucem.sk/

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) spúšťa s ročným posunom pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessme...

ÚMS podporuje viac telesnej výchovy na školách. Rozbieha pilotný projekt so O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha v Bratislave

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Daniela Piršelová, ÚMS

Tlačová správa, Bratislava, 16.6. 2021 Celosvetová pandémia a kritická epidemická situácia na Slovensku spôsobili, že brány mnohých škôl sa zavreli a žiaci stratili kontakt s pravidelnými pohybovými a športovými návykmi, ktoré im zabezpečovali hod...

Príspevok na učebnice

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  poskytne v roku 2021 školám príspevok na učebnice. V 2. fáze (jún 2021) poskytne príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl.

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Monitoring NÚCEM - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania realizoval monitoring dopadu dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí a zručností deviatakov.

IT FITNESS TEST 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: https://itfitness.sk/sk/

10. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku.

Žiacky poradný výbor

Kategória: Aktuality Autor/i: ziackyporadnyvybor.sk

Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže iniciujú vznik Žiackeho poradného výboru.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk