Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Riadenie školy - najčítanejšie príspevky 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rubrika Riadenie školy ponúka príspevky k rôznym témam. Okrem školskej legislatívy, tu možno nájsť aktuálne termíny a plánovanie, oblasť manažmentu a personalistiky. Vyhľadávané sú témy súvisiace so školskou dochádzkou, fungovaním rád škôl a školských zariadení. Informácie tu nájdu aj zriaďovatelia škôl. Odpovedali sme aj na otázky, ktoré sa týkajú ekonomiky a hospodárenia školy, ale aj pandémie a dševného zdravia. Nechýba ani štatistika a venujeme sa aj histórii školstva. Ponúkame prehľad najviac vyhľadávaných tém a odpovede odborníkov.

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Matej Drotár - Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach

Tomáš Buzinger - Regionálny úrad školskej správy 

Ivana Gerdová - Práca na doma pri použití paragrafu

Marián Varga - Ukončenie pracovného pomeru a predĺženie rodičovského príspevku

Oľga Pivarníková - Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu

Ivana Gerdová - Člen rady školy rodič, ktorého manžel/ka je zamestnankyňou školy

Lucia Pivarníková - Dokumentácia pedagogického asistenta

Zdenka Matulová Juríková - Pracovná trieda pedagogického asistenta, psychológa, sociálneho pedagóga. 

Matej Drotár - Náplň práce školského špeciálneho pedagóga 

Katarína Písečná - Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK

Riadenie školy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov