Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zverejnili výskumnú správu s názvom Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie. Výskum bol realizovaný na výskumnom súbore 1423 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov.

Analýza dát ukázala, že deti a mladí ľudia získavajú informácie o víruse Covid-19 z rozličných zdrojov. Tými najčastejšími sú televízia s rozhlasom, internet, a potom rodičia. Spomedzi sociálnych médií je suverénne najčastejším informačným zdrojom Instagram (70 %), čo korešponduje s aktuálnymi poznatkami, že práve táto sieť nahradila medzi mladými kedysi najrozšírenejšiu sociálnu sieť Facebook, ktorú v tomto výskume označilo ako zdroj informácií o Covid-19 43 % detí a mladých. Zaujímavým zistením je, že v Bratislavskom kraji majú deti a mladí ľudia informácie o Covid-19 od rodičov častejšie ako v iných regiónoch. Čo sa týka typu informácií o Covid-19 medzi novinkami na sociálnych médiách, približne rovnako často sú to informácie o opatreniach ako nosenie rúšok (35 %) a informácie o liečbe, očkovaní a prevencii (33 %). Nasledujú informácie o počte nakazených (28 %), o závažnosti vírusu (27 %) a o počte úmrtí (25 %).

Zdroj a celé znenie správy: https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/8/vyskumna-sprava-prezivanie-a-spravanie-deti-a-mladeze-na-slovensku-pocas-pandemie-1.pdf?fbclid=IwAR1r3NP3wDSiUACI7VNBuQdOwITtgEnDDSUhHIqUTxgtMJvDKvwHYaRBLes


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov