Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Základné umelecké školy

27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. J. Ackerman

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V roku 2020 si v tento deň pripomíname  75. výročie oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau (27. 1. 1945), kde násilnou smrťou zahynulo viac ako 1,1 milióna ľudí vrátane žien, detí a starcov.

Informačná platforma o brexite

Kategória: Aktuality

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá prináša prehľad praktických informácií súvisiacich s blížiacim sa vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy. 

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Polročné prázdniny

Kategória: Aktuality

 Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2019. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v pondelok 4. februára 2020 v utorok. 

NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.nku.gov.sk

NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov. Upozorňuje, že platové podmienky sú jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie. O pár rokov bude Slovensko potrebovať o desaťtisíc učiteľov viac, no už dnes existuje riziko získania nových pedagógov aj pre ich nedostatočnú finančnú motiváciu.

Myšlienky našich autorov

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Renáta Brédová

"Skvalitnenie procesu prípravy riaditeľov, ktorí zapália, ale sami nevyhasnú pod tlakom neprimeraných požiadaviek a spoločenského nedocenenia, by malo byť dôležitým pilierom pri budovaní základov učiacich sa škôl, ktoré budú priateľské k našim deťom."

Zmena právnej úpravy osobných príplatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2019 Z. z., ktorý, okrem iného, mení úpravu osobného príplatku uvedenú v § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

NAJ kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: severovychod.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 6. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 468/2019 Z. z. Zákon sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Novela zákona o sociálnom poistení - dlhodobé ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020. 

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je podpora multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na národnej a regionálnej úrovni.

Dovolenka za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

8. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Nový rok 2020 - želania a predsavzatia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

S príchodom nového roka si kladieme novoročné predsavzatia. Tie naše reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, vnímajú aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného, pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkajú príspevky odborníkov v snahe dopriať nadhĺad, sprevádzať, motivovať, inšpirovať. 

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie školy - 2019

Je dôvodom na zrušenie rady školy, ak zápisnica nie je podpísaná primátorom, ale povereným zamestnancom? Určuje členov volebných komisií riaditeľ? Môže volič navrhnúť ako kandidáta sám seba? Dokedy sú členmi rady školy rodičia maturantov? Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, ako treba postupovať?

Rozhovory v Manažmente školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výber z časti Manažment školy v praxi - Rozhovory 2019

"Sme svedkami odporúčaní, ako skvalitniť edukáciu, jej výsledky. Lenže odporúčania sú jedna vec a ich realizácia v praxi druhá. Zastávam stanovisko, že najhlavnejším nositeľom a vykonávateľom zmien je škola a samotní učitelia. Výstižne to povedal kanadský pedagóg M. Fullan. Zdôraznil, že možno zmeniť čokoľvek - systém, obsah vzdelania, ale výsledok zmien vždy závisí od učiteľov. Úspech žiakov závisí od angažovania sa každého učiteľa, jeho záujmu, potreby zmien v súlade s požiadavkami doby na moderné a tvorivé vyučovanie, od toho, ako učiteľ vníma potrebu tvorivej realizácie." Erich Petlák

Kliešte na pečenie oplátok

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Archív Manažment školy v praxi

Súčasťou každodenného života škôl v minulosti boli aj rôzne zvyky a rituály, ktorých pôvod siahal do náboženských či pohanských predstáv. Jedným z nich bolo v našich podmienkach aj pečenie vianočných oplátok.

Drotárstvo zapísané do zoznamu UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Drotárstvo – remeslo a umenie bolo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. 12. 12. o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Bogote, hlavnom meste Kolumbie na svojom 14. zasadnutí.

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časti riadenie školy

Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk