Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2015

Praktické zručnosti cez Komprax získalo takmer 12 000 mladých ľudí

Kategória: Aktuality

Vzdelávanie cez národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo takmer 12 000 mladých ľudí. Cieľom projektu bolo rozvíjať ich praktické zručnosti a tým ich lepšie pripraviť pre trh práce. Počas piatich rokov sa zrealizovalo viac ako 10 ...

Múzeum školstva a pedagogiky sa dostalo medzi päticu nominovaných múzeí na titul MÚZEUM ROKA 2014

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky sa zapojilo do súťaže MÚZEUM ROKA 2014, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky už po 12. krát. Titul sa múzeám a galériám udeľuje na základe návrhov odbornej poroty za výnimočné výsledky pri realizác...

Budova a areál Iuventy sa predávať nebude

Kategória: Aktuality

Budova a areál Iuventy na Búdkovej ulici v Bratislave sa predávať nebude, nikdy to ani ministerstvo školstva naplánovalo, len hľadalo ich účelné využitie. Vyhlásil to dnes minister školstva Juraj Draxler, ktorý vníma informácie o tom, že chce jeho...

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy

Kategória: Aktuality

Na základe podnetov občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci podpory zachovania malotriednych základných škôl a zrušenia minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy stanovených v školskom zákone uvádza Ministerstvo ško...

Slovenskí študenti posielajú do sveta výzvu: Podeľte sa o svoje objatie!

Kategória: Aktuality

Jednoduchý nápad, ktorý sa zrodil v hlavách niekoľkých stredoškolákov, dvíha ľudí zo stoličiek no celom svete. Slovenskí študenti chcú prostredníctvom výzvy zmobilizovať desaťtisícky dobrovoľníkov, aby sa v jeden deň vo všetkých krajinách sveta za...

Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ

Kategória: Aktuality

V dňoch 18. a 19. mája 2015 sa v Bruseli stretli ministri školstva členských štátov EÚ, Slovensko na tomto stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Romana Kanovská.

Robotický slimák slovenských študentov úspešne bodoval na olympiáde v USA

Kategória: Aktuality

Na olym­piá­de pro­jek­tov I-SWEEEP - Inter­na­tio­nal Sus­tai­nab­le World (Ener­gy, En­gi­nee­ring, En­vi­ron­ment), kto­rá sa ten­to rok ko­na­la 7. - 11. má­ja v Hous­to­ne, sa zú­čas­tni­li tra­ja slo­ven­skí štu­den­ti - Do­mi­nik Ju­rač­ka ...

Realizácia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude v školskom roku 2015/2016 zavedený do praxe materských škôl na dobrovoľnom princípe.  Materské školy, ktoré prejavia záujem, sa môžu prihlásiť do pilotnej fázy písomne, listom po...

Podvody v školstve? Stredoškolákov je viac ako absolventov ZŠ

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia upozornila rezort, že niektoré školy majú problémy s duplicitou žiakov. V školskom systéme sa pre zlé vykazovanie údajov stráca približne päť miliónov eur ročne. Súvisí to najmä s duplicitným vykazovaním žiakov a študentov...

Zrušia triednu knihu?

Kategória: Aktuality

Pracovná skupina na znižovanie administratívnej záťaže v základných a stredných školách, prezývaná tiež „antibyrokratická jednotka“ sa na ministerstve stretla už niekoľkokrát. S členmi skupiny osobne diskutoval aj minister Juraj Draxler, ktorý sa ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov