Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2019

Celoslovenský projekt Eko Alarm pre materské, základné a stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ekoalarm.sk

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli téme odpadov na slovenských školách venovať mimoriadnu p...

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z Riadenia školy Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do sta...

Európsky deň jazykov

Kategória: Aktuality

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa v roku 2020 zvýšia na 5 %

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu.

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

LingvaFest‘ 2019

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorým je 26. september, sa po druhýkrát uskutoční jediný festival svojho druhu na Slovensku –  LingvaFest’ 2019.

Zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom RIS

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Zber údajov sa realizuje v období od 15. do 30. septembra 2019. 

Termín spísania žiadosti o dôchodok si možno objednať aj on-line

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sa k nemu už blížia, že sa môžu vyhnúť čakaniu v pobočke a objednať si termín spísania žiadosti o dôchodok aj on-line.

Ustanovenie rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca ra...

Európsky týždeň mobility

Kategória: Aktuality Autor/i: http://eurotm2019.eurotm.sk/

Európsky týždeň mobility sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk