Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2021

V prekúrených miestnostiach sa ľahšie šíria virózy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Výskyt viróz sa častokrát mylne pripisuje iba chladnému počasiu, avšak ich šíreniu sa darí aj v príliš prekúrených miestnostiach. Ochorieť možno ľahko aj pri vystavení sa prudkým zmenám teplôt, ktoré pôsobia na organizmus pri prechode z exteriéru ...

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1. a informácia zo 14. 1. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

Informácia pre výchovných a karierových poradcov

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil články a webináre o inováciách a aktuálnych témach. 

OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

V rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne. Získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v ...

Ministerstvo školstva používa nerozvážne pojem inkluzívne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Viktor Križo

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) upozorňuje, že inkluzívne vzdelávanie sa nesprávne zužuje na problematiku podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

ONLINE - Emócie pod drobnohľadom, je melanchólia luxusom?

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Odporúčame - Podcast Veda na dosah - Ako podľa psychológov funguje intuícia? Ako sa realizuje výskum emócií a čo sa pri nich meria? Ako úzko je telo späté so psychickou? Vplýva na intenzitu emócií inteligencia? Prečo majú rôzni ľudia rôzne emočné ...

Novela školského zákona - individuálne vzdelávanie na 2. stupni ZŠ (podateľňa)

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Do NR SR bol doručený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národní kontrolóri upozornili na nedostatočnú vnútornú kontrolu

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Princíp jeden krát a dosť pri komunikácii občana so štátnymi či verejnými inštitúciami stále nefunguje a odstraňovanie byrokratických prekážok s využívaním informačných systémov je nedostatočné.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk