Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2021

Koniec januára 2021 a niektoré daňové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január v roku 2021 je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov až najbližší pracovný deň - pondelok 1. februára 2021.

COVID-19 Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyh...

Aktuálne - Didaktika č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť poznávací konflikt medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou.“ Erich Petlák, odborný garant časopisu Didaktika ...

Hlavná školská inšpektorka predstavila správu za školský rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. ŠŠI odporúča rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR ...

COVID-19 Školy pokračujú v režime ako doteraz (MŠVVaŠ SR)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bielezsová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2020 Aká by mala byť úloha rodiča v krízovej situácii, keď dieťa ostáva v domácom vzdelávaní? Aký cieľ by mal sledovať učiteľ? Ako by mala byť nastavená spolupráca učiteľa s rodičom? Ako situáciu pr...

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1., informácia - 14. 1., rozhodnutie - 26. 1.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 „Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávk...

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov