Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hlavná školská inšpektorka predstavila správu za školský rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok. Správu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva k 30. novembru 2020. Správa prináša informácie o aktuálnom stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Zároveň slúži ako informačný zdroj pre prijatie systémových opatrení vedúcich k zlepšovaniu vzdelávacieho systému a ako jeden z podkladov pri jeho regulácii.

Znenie správy: https://www.ssi.sk/sprava-o-stave-a-urovni-vychovy-a-vzdelavania/

Zdroj: https://www.ssi.sk/2021/01/22/sprava-o-stave-a-urovni-vychovy-a-vzdelavania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-slovenskej-republike-v-skolskom-roku-2019-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov