Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2020

MŠVVaŠ SR - Dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Uzávierka: 3. 11. 2...

Podpora mimovládnych organizácií v témach životného prostredia (2020)

Kategória: Výzvy

Nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia, navrhujú perspektívne stratégie a prinášajú konkrétne účinné riešenia vrátane inovatívny...

Nadácia Ogange - E-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Ogange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandem...

Nadácia Slovenskej sporiteľne - grantový program mamnato

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program #mamnato špeciál s realizáciou vybraných projektov v roku 2021. Cieľom je pomôcť oživiť neziskový sektor. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho ...

ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu (Nadácia Pontis, Telekom, SPy, Aj Ty v IT) je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a program...

Nadácia ESET - Zmiernenie dopadu pandémie COVID‑19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Výzvy

Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia má ambíciu podporovať komunity a organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia dlhodobo a v súčasnosti vplyvom pandémi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev