Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Technika časového spomalenia deja

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Súčasná doba, kedy žiaci vnímajú veľké množstvo informácií s rôznych zdrojov, ich núti robiť si skratky vo vnímaní situácií. Technika spomalenia deja učí deti vnímať detaily, kľúčové momenty v deji, ktoré by mohli v rýchlosti každodenného života prehliadať. V tejto technike sa postupuje od jednoduchých nehodnotiacich opisov cez dejové línie až po hodnotiacu stránku veci (pocity, očakávania). 

Schéma 1: Technika časového spomalenia deja

Zdroj: vlastné spracovanie 

Upozornenie: Je vhodné požiadať žiakov mladšieho školského veku, aby si vzali pero a papier a najprv svoje myšlienky písali na papier a až následne si učiteľ pýta slovnú reakciu na jeho otázku. Umožníme tak rozmýšľať aj submisívnejším žiakom v triede a zabránime tomu, aby spontánnosť temperamentnejších žiakov bola bariérou v uvažovaní menej komunikatívnych žiakov. Posilňujeme tak v triede názorovú pluralitu, vedieme žiakov k diskusii, k aktívnemu počúvaniu a k vzájomnému rešpektovaniu sa. V tomto kontexte sa žiakov pýtame na osoby, veci, dej, pocity, potreby a záujmy žiakov.

Príklad kladenia otázok s inštrukciou:

OSOBAKto vystupoval v ukážke? Aké osoby? Požiadame žiakov, aby to, čo si myslia, napísali. Pomenovanie osôb nechávame na žiakoch. Vnímanie spôsobu, akým opisujú to, čo videli, môže byť vhodným diagnostickým nástrojom a rozširuje slovnú zásobu detí. Žiakov vyvolávame vtedy, keď vidíme, že si väčšina z nich, v ideálnom prípade každý, niečo na papier napísal.

VEC: Aké veci, predmety ste si všimli? Žiakov vyzveme, aby použili podstatné meno, volíme aj interdisciplinárny prístup. Necháme priestor na vyjadrenie čo najväčšiemu počtu žiakov. Ak sa nám odpovede opakujú, môžeme sa na žiakov obrátiť s otázkou, či je ešte niečo, čo sme ešte nespomenuli.

DEJ: Čo v ukážke robili? Aký tam bol dej? Požiadame žiakov, aby použili sloveso a tvorili jednoduché vety. Môžeme ich povzbudiť príkladom, napr. čítali, písali, hovorili a pod. Žiaci sa rozrozprávajú. Môžeme im zopakovať otázku, ktorá sa kladie pri hľadaní slovies: Čo robili?

POCITY: Pocity môžeme rozdeliť podľa aktérov v ukážke a je vhodné sa pýtať aj na vlastné pocity z ukážky, ktoré smerujú k sebareflexii. Žiakov upozorníme, že v tomto prípade už nejde len o opis toho,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk