Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagóg, právnik, mediátor.

Pôsobí ako mediátor a konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o.

COVID-19 Kontrola priestoru školníkom a plat

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Riaditeľ školy určil školníkovi kontrolu priestorov 1x do týždňa v rozsahu 3 hodín. Ako sa školníkovi zohľadní takýto deň v plate, ak jeho pracovný čas je 7,5 hod. denne? Započíta sa takýto deň ako odpracovaný celý deň 7,5 hod. aj s nárokom na str...

COVID-19 Odvody a dane – príspevok na stravu

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Sme základná škola a učitelia robia teraz home office. Ideme im dať príspevok na stravu. Platia sa z tohto príspevku odvody a dane? 

COVID-19 Rozdelenie práce a stravné lístky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V súvislosti s uzatvorením školy a práce pedagógov z domu sa chceme opýtať, či je možné pracovný čas pedagógom rozdeliť na 4 hodiny priamej práce homeoffice a 3,5 hodiny ostatná práca. Ak týmto rozdelením pracovného času ne/porušíme zákon, musíme ...

Delenie žiakov na skupiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných ...

Kvalifikácia -PRÍRODOPIS, PRÍRODOVEDA, CHÉMIA, PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

Náhradné voľno pri zmene pozície – učiteľ - riaditeľ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole). Kon...

Náhradné voľno zástupcu riaditeĺa

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám postupovať pri uplatnení náhradného voľna zástupcu riaditeľa školy? V pracovnom poriadku máme usmernenie, že pedagogickým zamestnancom treba na čerpanie náhradného voľna toľko hodín, koľko v daný deň učia. Ak by chceli čerpať náhra...

Odborná kvalifikovanosť učiteľa 2. stupňa na 1. stupni N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebujeme učiteľovi 2. stupňa dať vyučovať na 1. stupni SJL (8. hod./týždeň). Učiteľ má vyštudovaný študijný odbor všeobecnovzdelávacích predmetov SJL, OBN. Prax má 36 rokov. Učiteľ by učil zároveň aj na 2. stupni, kde by si dopĺňal úväzok predm...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk