Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov.

Web: www.nesudtesa.sk

Počet článkov autora: 106


12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom programe - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených a vyučuje na I. stupni ZŠ. Dňa 16. 6. 2022 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, naďalej ostáva...

12 % príplatok za profesijný rozvoj N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa má ukončenú VŠ II. stupňa v študijnom programe história a geografia. Toho času vyučuje na I. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná, zaradená o triedu nižšie, pretože nemala vzdelanie pre I. stupeň ZŠ. V júni 2022 menovaná ukončila rozširujúc...

Asistent učiteľa a predĺženie zmluvy podľa Zákonníka práce N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Naša škola má uzatvorené pracovné zmluvy s asistentami učiteľov na dobu určitú na dva roky, ktorá končí k 31. 8. 2021. Nakoľko práca asistentov závisí od počtu integrovaných žiakov školy na daný školský rok, chceli by sme im predĺžiť pracovnú zmlu...

Atestácia ako podmienka na výkon funkcie riaditeľa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to podľa aktuálnej legislatívy s požiadavkami na obsadenie do funkcie riaditeľa ZŠ? Je potrebná 1. atestácia? Čo sa rozumie pod "podmienkami získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a...

Atestácia, uznanie atestácie, uznanie náhrady atestácie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Základným právnym predpisom, ktorý pojednáva o atestáciách je zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). 

COVID-19 Kontrola priestoru školníkom a plat N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Riaditeľ školy určil školníkovi kontrolu priestorov 1x do týždňa v rozsahu 3 hodín. Ako sa školníkovi zohľadní takýto deň v plate, ak jeho pracovný čas je 7,5 hod. denne? Započíta sa takýto deň ako odpracovaný celý deň 7,5 hod. aj s nárokom na str...

COVID-19 Rozdelenie práce a stravné lístky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V súvislosti s uzatvorením školy a práce pedagógov z domu sa chceme opýtať, či je možné pracovný čas pedagógom rozdeliť na 4 hodiny priamej práce homeoffice a 3,5 hodiny ostatná práca. Ak týmto rozdelením pracovného času ne/porušíme zákon, musíme ...

Dátum nároku na príplatok N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme školskú psychologičku, ktorá pracuje u nás od 22. augusta 2019. 26. februára 2021 absolvovala inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Odkedy má nárok na príplatok 3 % ?Žiadosť o priznanie bola podaná 1.marca 2021.

Dátum nároku na príplatok N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme školskú psychologičku, ktorá pracuje u nás od 22. 8. 2019. Teraz 26. 2. 2021 absolvovala inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Odkedy má nárok na príplatok 3 % ?Žiadosť o priznanie bola podaná 1.3. 2021.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk