Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagóg, právnik, mediátor.

Pôsobí ako mediátor a konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o.

Delenie žiakov na skupiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od...

Náhradné voľno pri zmene pozície – učiteľ - riaditeľ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole). Kon...

Náhradné voľno zástupcu riaditeĺa

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám postupovať pri uplatnení náhradného voľna zástupcu riaditeľa školy? V pracovnom poriadku máme usmernenie, že pedagogickým zamestnancom treba na čerpanie náhradného voľna toľko hodín, koľko v daný deň učia. Ak by chceli čerpať náhra...

Platová trieda - učiteľka hudobného odboru N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do akej platovej triedy máme zaradiť učiteľov v ZUŠ podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. učiteľka hudobného odboru - hra na flaute: ukončené vzdelanie II. stupňa - št. odbor pedagogika v špecializácii pedagogika voľnéh...

Platové zaradenie – učiteľ HRA NA KLAVÍRI N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Treba zaradiť pedagogický zamestnanec, ktorý vyučuje predmet hra na klavíri na tanečnom konzervatóriu (tzv. obligátny klavír)? V r. 2011 ukončila VŠ druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia a spev v študijnom odbore ...

Prestávka na jedenie a odpočinok

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Akým spôsobom zadať prestávku na jedenie a odpočinok pre pedagogických zamestnancov školy? Pracovný čas je 7,5 hod. + 0,5 hod. prestávka na jedenie. Začiatok pracovného času 7:20 hod. - do 13:20 hod. práca na pracovisku + 2 hod. pracovné ...

Priama vyučovacia činnosť a konzultačné hodiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka:  Od septembra 2019 budeme na SOŠ vyučovať aj v triedach externého diaľkového štúdia. Študenti majú konzultačné hodiny raz v týždni v popoludňajších hodinách. Môžu sa tieto hodiny započítať do základného úväzku učiteľov, alebo sa majú rieši...

Príplatky zamestnancom v sobotu

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka:  V roku 2020 bude škola organizovať vzdelávania v soboty a so zamestnancami sme sa dohodli, že za školenie v sobotu dostanú náhradne voľno. Jedna hodina práce bude jednou hodinou náhradného voľna. Vzdelávanie bude trvať v sobotu od 8.00 ho...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk