Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo úväzok


Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Čerpanie náhradného voľna pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Ak má zamestnanec úväzok čiastočný, je čerpanie náhradného voľna prepočítané vo vzťahu k veľkosti úväzku?

Dopĺňanie úväzku v školskom klube detí N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Bývalý zástupca pre základnú školu je učiteľom pre primárne vzdelávanie. Keďže som nemal pre neho úväzok v triedach pre 1.- 4. ročník ZŠ, vyučoval výchovné predmety na ZŠ. Od budúceho školského roka, vzhľadom na organizačné zmeny, však bu...

Doplnenie úväzku N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ odborných predmetov na strednej škole doplniť úväzok na praktickom vyučovaní a vždy bude zaradený ako učiteľ odborných predmetov alebo sa stane majstrom odbornej výchovy?

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

Doplnenie úväzku vychovávateľa N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Vychovávateľka nemá naplnený úväzok v ŠKD, musí si ho dopĺňať vyučovaním. Je prepočet je podľa nového 1 k 1 alebo stále 2 ku 3 v pomere výchovná činnosť a doplnený úväzok?

Dovolenka pri skrátenom úväzku N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka Nastúpila som na pozíciu učiteľky v základnej škole na 50 % pracovný pomer (učím dva dni v týždni po 6 hodín). Zamestnávateľ mi dal 45 dní dovolenky s tým, že za jeden deň si musím čerpať 2,5 dňa dovolenky. Je jeho postup správny? Ako má za...

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk, ruský jazyk N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Zamestnanec v 1988 ukončil Vysokú ekonomickú školu, získal titul Ing. Na vysvedčení o štátnej záverečnej skúške má uvedené, že vykonal štátne záverečné skúšky z ruského a z anglického jazyka. Na našom gymnáziu pôsobí od roku 1991 ako učiteľ a vyuč...

KVALIFIKÁCIA - Doplnenie úväzku majstra vyučovaním odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme v škole majstra odbornej výchovy, ktorý má maturitnú skúšku a príslušné DPŠ. Môže si takýto majster dopĺňať úväzok vyučovaním odborných predmetov? Spĺňa kvalifikačné predpoklady? Bolo by to správne?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk