Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2013

1/2013

Zmeny v školstve po novelách zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku venujeme pozornosť novelám zákona, ktorý je pre manažment škôl a školských zariadení a pre ich zriaďovateľov veľmi dôležitý. Ide o zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a...

Školská samospráva ako forma participácie mládeže (2.)

Mgr. Marcela Bieliková Zo seriálu: Školská samospráva ako forma participácie mládeže

Občania každého veku by mali byť schopní prispievať svojimi postojmi a názormi k riešeniu problémov ovplyvňujúcich prostredie, v ktorom žijú. Je to prejav demokracie vyskytujúcej sa v spoločnosti n...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk