Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2013 Vydanie 1/2013

Školská samospráva ako forma participácie mládeže (2.)

Občania každého veku by mali byť schopní prispievať svojimi postojmi a názormi k riešeniu problémov ovplyvňujúcich prostredie, v ktorom žijú. Je to prejav demokracie vyskytujúcej sa v spoločnosti na všetkých úrovniach, od parlamentnej až po miestnu komunitu, akou je obec či škola. Reálna občianska participácia mladých ľudí sa rozvíja spolu s uznaním oprávnenosti nárokov a uspokojením ich potrieb a záujmov. Žiaci stredných škôl majú možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom, prostredníctvom žiackych školských rád existujúcich na gymnáziách a stredných odborných školách.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Ďalšie články zo seriálu: Školská samospráva ako forma participácie mládeže

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Rada školy – jej zriadenie a kompetencie

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Rady školy sa zriaďujú v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa. Rada školy svoju činnosť vykonáva voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorých bola ustanovená. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie. 

 • Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa a neurčuje kritériá na zaradenie do zoznamu úspešných, príp. neúspešných uchádzačov (napr. či to má byť voľba pridelenia hlasu formou volebných lístkov, hlasovaním, bodovaním alebo na základe iných postupov, kedy sa uchádzač bude považovať za úspešného – neúspešného a pod.).

 • Zákon č. 177/2017 Z.z. - žiacka školská rada

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Zákon nadobudne účinnosť 1.9.2017. Účelom schválenia zákona č. 177 /2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okrem iných ustanovení aj umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole so všetkými ročníkmi.. Doteraz platná legislatíva upravovala len pôsobenie žiackej školskej rady na strednej škole.

Súvisiace právne predpisy a komentáre

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk